שירות לאומי-אזרחי

תאריך עדכון:

השירות הלאומי-אזרחי1https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%99 מהווה מסגרת התנדבותית המאפשרת מתן שירות ציבורי בתחומים רבים (בהם לרוב חסר כוח אדם) כגון – חינוך, בריאות, רווחה, ביטחון, הגנת הסביבה, בע"ח ועוד.

שירות לאומי-אזרחי מתאפשר בישראל לכל אזרח.ית או תושב.ת קבע שקיבלו פטור משירות צבאי או שלא נקראו לשרת בצבא.

מסגרת זו יכולה להוות חלופה מקבילה לשירות צבאי עבור חלק מא.נשים על הקשת הטרנסית שמסגרת צבאית אינה מתאימה עבורם.ן מסיבות שונות.

 

תהליך קבלה ראשוני לשירות לאומי-אזרחי

כל אזרח.ית או תושב.ת קבע שקיבלו פטור משירות צבאי או שלא נקראו לשרת בצבא יכולים.ות להתנדב בשירות לאומי-אזרחי.2https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%93%D7%91%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%99 התנדבות לשירות לאומי-אזרחי הינה לתקופה של שנה אחת לפחות אותה ניתן להאריך עד לשנתיים.

מסיימי.ות השירות לאומי-אזרחי זכאים.ות להטבות שאותן מקבלים.ות חיילים.ות משוחררים.ות מצה"ל (בהתאם לתקופת השירות).

שנת ההתנדבות בדרך כלל מתחילה בראשית חודש ספטמבר, אולם ישנם מקרים בהם ניתן להתחיל את ההתנדבות גם במועד אחר (ההרשמה לשירות אפשרית לכל אורך השנה).

 

תנאים מקדימים לשירות

 • ניתן להתנדב לשירות הלאומי-אזרחי החל מגיל 17, מתנדבים.ות מתחת לגיל 18 נדרשים.ות להציג אישור הורה / אפוטרופוס על הסכמה לשירות.
 • ניתן לשרת עד גיל 24 (כך שגיל תחילת ההתנדבות המקסימלי הוא סמוך לגיל 23. במקרה כזה, יהיה ניתן לשרת שנה אחת בלבד) או עד גיל 27 למי שלמדו במסגרות חינוך מיוחד.
 • המתנדב.ת צריכ.ה להיות תושבי קבע או אזרח.ית במדינת ישראל.
 • מועמדים.ות לשירות צבאי שקיבלו פטור מחובת שירות ביטחון (לפי חוק שירות ביטחון נוסח משולב התשמ"ו 1986), וכן מי שלא נקרא לשירות סדיר לפי חוק זה.

 

הגשת מועמדות לשירות

 

באופן עצמאי

 • ניתן למלא באופן מקוון טופס בקשת הצטרפות לשירות הלאומי / התנדבות קהילתית באתר השירותים והמידע הממשלתי. 
 • בטופס ממלאים פרטים אישיים ופרטים על השירות שמעוניינים בו, ומסמנים את ארגון ההתנדבות שרוצים להתנדב דרכו (ניתן לסמן יותר מארגון אחד). ישנם ארגוני התנדבות עם יותר ממקום התנדבות אחד.
 • לאחר מילוי הטופס ושליחתו, יש אפשרות לעדכן פרטים במידת הצורך, ואף לשנות את הבחירה של הארגון (ניתן לעדכן את הטופס עד 5 פעמים, באמצעות טופס שישלח לפונה במייל. את הטופס עצמו יש למלא פעם אחת בלבד).
 • הטופס נשלח לכל הארגונים שנבחרו על-ידי הפונה לבדיקת התאמה ושיבוץ במקום השירות.
 • ארגון ההתנדבות שדרכו בחר.ה המתנדב.ת לשרת אמור להמשיך בתהליך הקליטה שלהם.ן לשירות. 

 

דרך ארגונים

 

תוכנית המיועדת לקהילה הטרנסית – עמותת שלומית

עמותת שלומית3https://www.shlomit.org.il/%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%99-2/%D7%A0%D7%97%D7%A9%D7%95%D7%9C-%D7%98%D7%A8%D7%90%D7%A0%D7%A1/ מציעה אפשרות להתנדב לשירות הלאומי-אזרחי דרך תוכנית "נחשול טרנס" – תוכנית המיועדת לצעירים.ות על הקשת הטרנסית. בתוכנית חובה להתנדב 30 ש"ש במשך חמישה ימים בשבוע.
המתנדבים.ות משתלבים בכלל מקומות ההתנדבות בתחומים שונים כגון: בריאות, חינוך, רווחה, משרדים ממשלתיים, בע"ח ועוד. יש לציין כי ישנם תקנים שרק למתנדבים.ות בתוכניות מיוחדות.
התוכנית פועלת בכל הארץ ומאפשרת שילוב בתקני שירות תחת רכזות אזוריות.

 

במסגרת התוכנית, מתנדבים.ות מקבלים.ות ליווי אישי של רכז.ת אזורי.ת, החל מהראיון האישי, דרך השילוב במקום השירות ועד לסיום השירות. הרכז.ת מבקר.ת אחת לשבועיים/שלושה במקום השירות ובונה עם המתנדב.ת תכנית קידום אישית על פי צרכיו.ה ויכולתיו.ה. הרכז.ת היא/הוא הכתובת עבור התנהלות במקום השירות מול האחראי.ת, קשיים במקום השירות וכדומה.

 

כמו כן, אחת לשלושה שבועות מתקיימת סדנא קבוצתית. בסדנה מקבלים מתנדבים.ות כלים להתמודדות עם השירות והכנה לקראת שילובם.ן בחיים האזרחיים לאחר השירות, תוך התייחסות למאפייני הקשת הטרנסית בהקשר זה.

 

בנוסף, לבני ובנות שירות בתוכנית זו קיימת אפשרות של דיור.

עמותת שלומית מציעה דירה ל-8 דיירים.ות בתוכנית זו לאחר סינון והתאמה על-בסיס מקום פנוי.
הדירה ממוקמת בכפר שלם בתל אביב על גבול רמת גן ברחוב מעפילי אגוז, ניתן לשהות בה לאורך השבוע לא כולל ימי שישי ושבת. השהות בדירה דורשת עורף משפחתי.

בנוסף, יש אפשרויות דיור באלו"ט בירושלים וכיוונים בצפון (בתנאי שמתקבלים לשם כבני שירות).

יש לפנות לרכז.ת בעמותה לפרטים נוספים.


למתנדבים.ות שאינם.ן בתוכנית זו יש אפשרות להתגורר בדירה הלא ממוגדרת, או בדירת שירות עם תנאים דומים (ניתן לברר מול רכז.ת השירות הלאומי). חשוב לציין: במקרה של תנאי דיור בלתי הולמים המתנדב.ת רשאי.ת להתלונן על כך בפני ארגון ההתנדבות, אשר מחויב לבדוק את התלונה ולהשיב עליה בכתב ובהקדם.

לקריאה נוספת על דיור מותאם לא.נשים על הקשת הטרנסית.

 

זכויות וחובות בזמן השירות לאומי-אזרחי

 

מידע כללי

 • השירות מבוצע ללא שכר חוץ מדמי כלכלה שבני.ות השירות מקבלים עבור כיסוי הוצאות.
 • המתנדבים.ות מופנים.ות לשירות על-ידי ארגון ההתנדבות, העורך עמם.ן הסכם.
 • המתנדבים.ות מחויבים.ות לשירות במשך 12 חודשים לפחות, תקופת השירות לא תעלה על 24 חודשים.
 • חובה להתנדב לפחות 40 שעות בשבוע, לפי ממוצע חודשי. באישור מיוחד, ניתן להתנדב פחות מ-40 שעות, אך לא פחות מ-30 שעות שבועיות בממוצע לחודש (ישנם תוכניות ייעודיות עבור אוכלוסיות שונות בהם דרישות השעות הינה פחות מ-40 שעות שבועיות – ניתן לבדוק באתרי הארגונים על התוכניות השונות).
 • מתנדבים.ות יתחייבו שלא לעבוד או ללמוד לימודים סדירים עד תום תקופת השירות, אלא באישור מיוחד מטעם ארגון ההתנדבות ומקום השירות. 
 • ניתן לראות מידע נוסף על כך באתר 'כל זכות', ומומלץ להסתכל באתר ארגון ההתנדבות לתנאי לימודים / עבודה ספציפיים.

 

רישום נוכחות

 • רישום נוכחות של המתנדבים.ות מאפשר מעקב אחר נוכחותם.ן במקום השירות ומהווה עבורם.ן תשתית לצבירת הטבות. יש למלאו כנדרש ובזמן, כדי שלא תימנע הכרה בתקופת השירות, ולא יעוכב הדיווח לאגף והקרן לחיילים משוחררים לצורך מתן ההטבות לאחר השירות.
 • כל גוף אשר במסגרתו פועלים מתנדבים.ות יקיים עבורם רישום נוכחות יומי ושוטף על גבי טופס / דו“ח ממוחשב / אפליקציה – ברישום זה מצוינים גם ימי חופשה, שבתות וחגים, ימי מחלה וכן ימי היעדרות אחרים (יש לצרף לדו"ח אישורי מחלה או אישורים אחרים להנמקת ההיעדרויות). האחריות על אישור כל שעות ההתנדבות החודשיות ושעות היעדרות החודשיות מוטלת על מקום השירות.

 

מעבר בין תפקידים או ארגונים

 • שינוי מקום התנדבות או תפקיד, יכול להיעשות אך ורק באישור ארגון ההתנדבות ובתיאום עם מקום ההתנדבות.
 • מעבר בין ארגון מתנדבים.ות אחד למשנהו, יכול להיעשות אך ורק באישור שני הארגונים.
 • מתנדבים.ות המעוניינים.ות לעבור ממקום התנדבות אחד למשנהו, תחת אותו ארגון התנדבות, יודיעו על כך בכתב למקום ההתנדבות ולארגון התנדבות שבועיים מראש.
 • מתנדבים.ות לא יעזבו מקום שירות לפני שימצא מקום שירות חלופי, אלא אם כן מקום ההתנדבות דרש זאת. במקרה זה, תוכר היעדרות של עד 14 יום לצורך שיבוץ המתנדב.ת אצל מקום התנדבות אחר.
 • היעדרות מהשירות כתוצאה ממעבר בין תפקיד לתפקיד, בין מקום שירות אחד למשנהו, בין ארגון התנדבות אחד לשני או מי שעזבו את מקום השירות לפני שנמצא להם מקום חלופי – איננה מוכרת לעניין השירות ותיחשב כתקופה בלתי נמנית. את הימים האלו יצטרכו מתנדבים.ות להשלים במקום ההתנדבות החדש.
 • במקרה שמקום ההתנדבות אינו מעוניין בהמשך שירותו.ה של מתנדב.ת, באחריות מקום ההתנדבות להודיע על כך לארגון התנדבות שבועיים מראש.
 • המתנדבים.ות רשאים.ות להפסיק את שירותם.ן, והתקופה בה שירתו עלולה שלא להיחשב כשירות לאומי-אזרחי, או עלולה שלא לזכות אותם בהטבות במידה ולא השלימו שנה אחת לפחות.

 

זכויות והטבות בזמן השירות

 

נסיעות4https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%93%D7%9E%D7%99_%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%94_%D7%95%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%9E%D7%AA%D7%A0%D7%93%D7%91%D7%99_%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%99

 • מתנדבי.ות שירות לאומי-אזרחי זכאים לנסיעות חינם בתחבורה ציבורית עד תום השירות. הפטור לא חל על נסיעות למרחק של 225 ק"מ ומעלה (אלא אם כן מקום השירות / המגורים הוא באילת או בערבה).
 • כדי לממש את הזכאות יש להנפיק כרטיס רב-קו אישי או חצי אנונימי (במידה ולא היה למתנדב.ת כרטיס לפני) ולעדכן פרופיל מתאים על ידי הצגת תעודת מתנדב.ת (אותה מקבלים מארגון ההתנדבות לאחר הליך הקליטה) באחת מתחנות הרב-קו.
 • לא קיימת כרגע אופציה לשימוש באפליקציות תשלום בתחבורה ציבורית.

 

דמי כלכלה

 • ארגון ההתנדבות מחויב לשלם למתנדבים.ות דמי כלכלה לכיסוי הוצאותיהם בעבור מזון, הוצאות אישיות ודמי כיס.
 • הסכומים מתעדכנים מדי שנה בחודש ספטמבר, בהתאם לשינוי במדד – הטווח נע בערך בין 850 – 1200 ש"ח בחודש (נכון לשנת שירות תשפ"ג, תלוי בהאם המגורים הם בדירת שירות ובהאם מקום השירות מספק ארוחות לבני.ות השירות).
 • לתעריפים של דמי הכלכלה החודשיים ראו מכתב עדכון תעריף באתר רשות השירות הלאומי-אזרחי.
 • מתנדבים.ות בודדים.ות – עולים בודדים.ות או מתנדבים.ות ללא עורך משפחתי, עשויים.ות להיות זכאים.ות לדמי כלכלה בשיעור גבוה יותר וזכויות נוספות, לקריאה נוספת ראו מכתב עדכון תעריף ובאתר 'כל זכות'.

 

ביטוח לאומי וביטוח בריאות5https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%AA%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D_%D7%93%D7%9E%D7%99_%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97_%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99_%D7%95%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97_%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%9E%D7%AA%D7%A0%D7%93%D7%91%D7%99_%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%99

 • מתנדב.ת שמשרת.ת בשירות לאומי-אזרחי לא נדרש.ת לשלם דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות במהלך תקופת השירות והתשלום מועבר עבורו באופן אוטומטי.
 • רישום המתנדבים.ות נעשה במוסד לביטוח לאומי באמצעות מידע שנמסר על-ידי ארגוני ההתנדבות המוכרים או רשות השירות הלאומי-אזרחי.
 • מתנדב.ת שקיבל.ה דרישת תשלום לדמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות, יכול.ה להציג בסניף הביטוח הלאומי (או באתר של ביטוח לאומי) אישור רשמי על תקופת שירותו, וחובו.ה יבוטל.
 • מתנדבים.ות בשירות לאומי-אזרחי עשויים.ות להיות זכאים.ות לפטור מתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות אחרי תקופת השירות למשך חודשיים לפי תנאים מסויימים, לפרטים נוספים ראו באתר 'כל זכות'.
 • במקרים מסוימים זכאים.ות לפטור מתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות גם לפני תקופת השירות. למשל אם עברו את גיל 18 ולא עובדים.ות עד תחילת השירות. פרטים נוספים באתר 'כל זכות' – פטור מתשלום דמי ביטוח בריאות ופטור מתשלום דמי ביטוח לאומי.

 

טיפולי שיניים6https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%A2_%D7%91%D7%9E%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9F_%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99_%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%9E%D7%AA%D7%A0%D7%93%D7%91%D7%99_%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99

 • מתנדבי.ות השירות הלאומי יכולים.ות לקבל טיפולי שיניים בחינם או בהנחה משמעותית במרפאות 'מכבידנט' ברחבי הארץ.
 • טיפולי השיניים הניתנים במסגרת ההטבה הם טיפולי הסל הבסיסי: טיפולי עזרה ראשונה (לפי הצורך), צילומים שונים, סתימות, עקירות, ניקוי אבנית ועוד.
  ביטוחי השיניים ממומנים על-ידי ארגוני ההתנדבות המוכרים הנמצאים בהסכם עם מרפאות מכבידנט.
 • ההתקשרות נעשית על-ידי ארגוני ההתנדבות המוכרים ומומלץ לברר עמם באופן פרטני לגבי המרפאות שהשירות ניתן בהן והיקף הזכאות.
 • כדי לקבל טיפול שיניים בחינם או בהנחה משמעותית, יש להציג בתחילת הטיפול תעודת מתנדב.ת בתוקף.

 

ביטוח חיים וביטוח תאונות אישיות7https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97_%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D_%D7%95%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97_%D7%AA%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%9E%D7%AA%D7%A0%D7%93%D7%91%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%99

 • מתנדבי.ות שירות לאומי-אזרחי מבוטחים.ות בביטוח חיים וביטוח תאונות אישיות על-ידי ארגון ההתנדבות בו בחרו.
 • ביטוחים אלו מאפשרים קבלת פיצוי במקרה מוות של מתנדב.ת, או במקרה של פגיעה או נכות (צמיתה וזמנית) כתוצאה מתאונה, למעט במקרים של תאונות דרכים.
 • חברת הביטוח נבחרת על-ידי הארגונים, ולכן משתנה בין הארגונים השונים.
 • בנוסף לביטוח תאונות אישיות, מתנדב.ת אשר נפגע.ה במסגרת השירות עשוי.ה להיות זכאי.ת גם לתגמולים מהמוסד לביטוח לאומי.
 • כל אחד \ אחת יכול.ה לבדוק אם והיכן הוא \ היא מבוטח.ת ובאיזה סוגי ביטוחים באתר הר הביטוח.
 • מידע נוסף לגבי סכום ומפרט הכיסויים ניתן למצוא באתר רשות השירות הלאומי-אזרחי.

הנחות שונות

 • פטור והנחה מתשלום ארנונה8https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A4%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%95%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%A0%D7%95%D7%A0%D7%94_%D7%9C%D7%9E%D7%AA%D7%A0%D7%93%D7%91%D7%99_%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%99 – מתנדבי.ות השירות הלאומי-אזרחי זכאים.ות לפטורים והנחה בתשלום ארנונה עבור דירה שהם בעליה או שוכריה. ההטבות ניתנות למשרתים.ות שהם.ן בעלי פטור משירות צבאי בהתאם לאופי והיקף שירותם.ן. ההטבה ניתנת עבור 70 מטר רבוע משטח הדירה, ובחלק מהרשויות גם עבור שטח גדול יותר – בדירות עם 5 נפשות ומעלה. למידע נוסף ראו באתר משרד הפנים, לגבי הליך מימוש ניתן להיעזר באתר 'כל זכות'.
 • תוספת למשכנתא9https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%AA%D7%95%D7%A1%D7%A4%D7%AA_%D7%9E%D7%A9%D7%9B%D7%A0%D7%AA%D7%90_%D7%91%D7%92%D7%99%D7%9F_%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%97%D7%95%D7%91%D7%94_%D7%90%D7%95_%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%99מתנדבי.ות השירות הלאומי-אזרחי שמוצאים.ות תעודת זכאות למשכנתא משרד הבינוי והשיכון זכאים.ות לתוספת משכנתא. למידע נוסף ראו באתר משרד השיכון והבינוי.
 • סיוע במימון מעונות יום ומשפחתונים10https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%A2_%D7%91%D7%9E%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9F_%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%95%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%A9%D7%94%D7%9D_%D7%9E%D7%AA%D7%A0%D7%93%D7%91%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%99 – להורים שהם.ן מתנדבים.ות בשירות לאומי-אזרחי, הסיוע ניתן עבור ילדים השוהים במעונות ובמשפחתונים המוכרים על-ידי המדינה. למידע נוסף ראו באתר 'כל זכות'.
 • קורסי תגבור בשפה העברית11https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1_%D7%AA%D7%92%D7%91%D7%95%D7%A8_%D7%91%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%9C%D7%9E%D7%AA%D7%A0%D7%93%D7%91%D7%99_%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%99_%D7%9E%D7%94%D7%9E%D7%92%D7%96%D7%A8_%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99 – למתנדבים.ות שירות לאומי מהמגזר הערבי ללא עלות. לפרטים נוספים והרשמה לקורס, ניתן לפנות לרכז.ת האישי.ת של המתנדב.ת מארגון ההתנדבות או רשות השירות הלאומי-אזרחי.
 • הנחה באגרת הוצאה וחידוש דרכון12https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%94_%D7%9C%D7%9E%D7%AA%D7%A0%D7%93%D7%91%D7%99_%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99_%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%99_%D7%91%D7%90%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%94_%D7%95%D7%97%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A9_%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9Dמתנדבי.ות השירות הלאומי-אזרחי זכאים להנחה של 50% בתשלום אגרת הנפקת דרכון וחידוש דרכון. מידע נוסף ראו באתר רשות האוכלוסין וההגירה.
 • הנחה בתשלום אגרת רישום נישואין ברבנות13https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%94_%D7%91%D7%AA%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D_%D7%90%D7%92%D7%A8%D7%AA_%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9D_%D7%A0%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%90%D7%99%D7%9F_%D7%91%D7%A8%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%AA – לבני \ בנות שירות לאומי שנרשמים.ות לנישואין ברבנות עשויים.ות לקבל במקרים מסוימים (כמו במקרה שאחד.ת משרת.ת בשירות לאומי) הנחה של 40% בתשלום אגרת הרישום – למידע רשמי ראו באתר המשרד לשירותי דת.

 

ימי היעדרות וחופשה בשירות

 • ימי מחלה14https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%99%D7%9E%D7%99_%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%94_%D7%9C%D7%9E%D7%AA%D7%A0%D7%93%D7%91%D7%99_%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%99מתנדבים.ות בשירות לאומי-אזרחי זכאים.ות ל-20 ימי מחלה קלנדריים בשנה. על המתנדב.ת להודיע על היעדרות במקום ההתנדבות ולבקש אישור מחלה חתום על ידי רופא.ה. את אישור המחלה החתום על ידי רופא.ה- על המתנדב.ת לצרף לדוח נוכחות חודשי. אישור מחלה על היעדרות של חלק מיום שירות, יוכר וינוכה באופן יחסי ממכסת ימי המחלה העומדים לרשות המתנדב.ת. ניתן להגיש בקשה חריגה לאישור תקופת היעדרות מעבר ל-20 ימים לועדה הרפואית, עד ל-90 ימים סך הכל. במקרה והבקשה תאושר – תקופת ההיעדרות תיחשב לחלק מהשירות. לפירוט ומידע נוסף ראו באתר 'כל זכות'
 • ימי חופשה15https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%99%D7%9E%D7%99_%D7%97%D7%95%D7%A4%D7%A9%D7%94_%D7%9C%D7%9E%D7%AA%D7%A0%D7%93%D7%91%D7%99_%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%99 – מתנדבים.ות שמשרתים.ות במסלול של חמישה ימים בשבוע זכאים ל-22 ימי חופשה בשנה. מתנדבים.ות שמשרתים.ות במסלול של שישה ימים בשבוע זכאים ל-26 ימי חופשה בשנה.
 • חופשת חגים16https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%97%D7%95%D7%A4%D7%A9%D7%95%D7%AA_%D7%97%D7%92%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%9E%D7%AA%D7%A0%D7%93%D7%91%D7%99_%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%99מתנדבי.ות השירות הלאומי-אזרחי בני הדתות השונות, זכאים.ות להיעדר מהשירות בימי חגם.ן. בנוסף, בימי צום מסוימים, בהתאם לדתם.ן, מתנדבים.ות רשאים.ות להיעדר למספר שעות מהשירות. למידע נוסף ראו סעיף 4.2.6 עמוד 111 בחוזר מנכ"ל רשות השירות הלאומי-אזרחי ואתר 'כל זכות'.
 • ימי חופשה מיוחדים – מתנדבים.ות עשויים.ות להיות זכאים לימי חופשה מיוחדים בהתאם לעניין, למשל: ימי חופשה לבחינה פסיכומטרית או בחינת בגרות או היעדרות בעקבות אבל על פטירת קרוב משפחה ועוד. מתנדב.ת שבהתאם לדרישות שירת.ה ביום מימי המנוחה, או ביום העצמאות, זכאי.ת להיעדר יום תמורתו בשבוע לאחר מכן. יום הבחירות לכנסת הוא יום שבתון למתנדבי.ות השירות הלאומי-אזרחי. אם מתנדב.ת משרת.ת ביום זה עקב צורך חיוני, יש לאשר לו.לה יום חופש נוסף במקום יום הבחירות, מעבר למכסת הימים הקבועה. כל היעדרות נוספת תהיה על חשבון מכסת ימי החופשה השנתית, או שתדווח כתקופה בלתי נמנית (תב"ן). למידע מפורט ניתן לעיין מסעיף 4.2.7 בחוזר מנכ"ל רשות השירות הלאומי-אזרחי.

 

זכויות והטבות בתום השירות

למסיימי שירות ניתנות הטבות רבות. להרחבה בנושא באתר כל זכות. בין היתר מוענקות ההטבות הבאות:

 • מענק שחרור
 • פיקדון אישי
 • שירותי ייעוץ, הכוונה ואבחון תעסוקתי
 • סיוע משפטי בנושא זכויות חיילים משחוררים
 • בקשה לקיצור תקופת ההתיישנות או המחיקה של רישום פלילי למתנדבי.ות השירות הלאומי-אזרחי (בקשת חנינה מנשיא המדינה)
 • פטור זמני מתשלום דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות
 • דמי אבטלה
 • מענק עבודה נדרשת (עבודה מועדפת)
 • נקודות זיכוי ממס הכנסה
 • פטור מארנונה למתנדבי שירות שסיימו שירות לאומי
 • תוספת משכנתא בגין שירות לאומי – אזרחי