שירות בצה"ל לקשת הטרנסית

תאריך עדכון:

תוכן הערך

ערכים קשורים

א.נשים על הקשת הטרנסג'נדרית אינם מקבלים פטור מצה"ל באופן אוטומטי – זהות מגדרית טרנסית אינה מונעת שירות, ודיספוריה מגדרית כשלעצמה אינה מהווה עילה לפטור משירות צבאי. על מנת לקבל יחס התואם את המגדר שלך, יש להיות מוכר.ת כאדם טרנסג'נדר בצה"ל.


בשנים האחרונות, צה"ל עשה מספר התאמות עבור א.נשים על הקשת הטרנסית. בצה"ל קיימת יחידת יוהל"ם (יועצת הרמטכ"ל לענייני מגדר) שהינו הגורם המטכ"לי האמון על תחום המגדר בצה"ל. מטרת היוהל"ם לסייע ולעזור ככל שניתן למלש"בים טרנסג'נדרים בהליך הגיוס ולאורך השירות הצבאי.

עקרונות היסוד של יחידת יוהל"ם – "צבא העם" ו"חוק גיוס חובה" – אלה מנחים את יחידת יוהל"ם לפעול במטרה לאפשר סביבת שירות מיטבית, בטוחה ומכבדת לחיילים וחיילות טרנסג'נדרים ולבצע התאמות נדרשות תוך שמירה על חוק שירות הביטחון.

 

ההתאמות האפשריות שנעשות בצה"ל כוללות מדים, לשון הפנייה, שרשרת החיול, התפקידים המוצעים למלש"ב ועוד. המפקדים ביחידה וממונה יוהל"ם אישי ביחידה מקבלים הנחייה מפורשת וברורה כיצד יש לפנות, להתייחס וללוות את החייל.ת הטרנסג׳נדר.ית ביחידה.


אם אינך מעוניין.ת להתגייס לצה"ל מסיבות שונות, ניתן לבדוק מה הן האופציות העומדות לרשותך דרך ארגונים כמו פרופיל חדש. ובמקום שירות צבאי, ניתן לעשות שירות לאומי ובכך לתרום עדיין לחברה.

 

תהליך ההכרה בצה"ל לפני הגיוס 

אם אתם.ן עומדים.ות לפני גיוס ומעוניינים.ות בהתאמות, נדרש ליצור קשר עם היוהל"ם לקראת הצו הראשון על מנת לאפשר ללשכת הגיוס להתאים את קליטתכם.ן. יש להעביר אליהם מכתב ובו אבחנה על דיספוריה מגדרית/זהות על הקשת הטרנסית או במידה והינך מטופל.ת הורמונלית – אישור מרופא או צילום מרשם.
חלק מתהליכי המיון יעשו בהתאם למין המסומן בתעודת הזהות, אך תהליכים רבים ניתן להתאים למגדרכם.ן. כמו כן, ניתן לבקש לא להשתבץ בתפקידי לחימה או ביחידות סגורות. 

 

תהליך ההכרה בצה"ל לאחר הגיוס

על מנת להיות מוכר בצה"ל כטרנסג'נדר.ית, יש לקבל הכרה לכך על סמך אבחנה של דיספוריה מגדרית או הימצאות בטיפול הורמונלי.

לקראת הגיוס, יש לקבוע שיחה עם מש"ק מגדר. יש להביא את הטפסים המתאימים, כולל מכתב מגורם טיפולי (פסיכולוג, פסיכיאטר וכדומה) ובו אבחנה של דיספוריה מגדרית ו/או זהות טרנסית עם המלצה להתאמות בשירות. מאותו רגע ניתן לקבל ליווי מלא לכל הצרכים, כולל שינוי שם, לשון פנייה וקבלת אפשרויות לתפקידים בהתאם לזהות המגדרית. לאחר הגיוס יחידת יוהל"ם תדאג להדרכה והנחייה של מפקדי יחידות השטח, ורתימה שלהם לסייע ולבצע את ההתאמות הנדרשות.
אמור להתקיים קשר שוטף בין מש"ק המגדר לממונה יוהל"ם ביחידה על מנת לאפשר מענה מותאם לכל חייל על פי צרכיהם האישיים. 

יש להעביר למש"ק המגדר מכתב מגורם טיפולי (פסיכולוג, פסיכיאטר וכדומה) ובו אבחנה של דיספוריה מגדרית או לקבל ממטפל.ת צבאי.ת (קב"ן – קצין בריאות נפש). אם הנך מטופל.ת הורמונלית – ניתן לשלוח במקום אישור מרופא או צילום מרשם.

מש"ק המגדר ת.יעביר את המכתב לרמ"ד פסיכיאטריה, שם תאושר אבחנת הדיספוריה המגדרית ויומלץ לאשר הופעה בלבוש המתאים למגדרכם.ן. את ההמלצה הנ"ל מש"קית מגדר תעביר לרע"ן המשטר והמשמעת שבסמכותה לאשר את הבקשה.
בנוסף, מדור קיום שוויון מגדרי, שהינו חלק מיוהל"ם, יבחן עוד דרכים לעזור לכם.ן בהתאמות למיניהן בהתחשבות בפנייתכם.ן.
ניתן ליצור קשר:

 • מייל – yohalam15@gmail.com 
 • טלפון – 03-5699025, בין השעות 09:00-17:00, בימים א-ה
 • במקרים דחופים ניתן לפנות אל צוות המערך בשעות הפעילות ויעשה קישור ישיר אל המש"קית. כמו כן, ניתן לפנות אל נציגות היוהל"ם ביחידות השונות. 

 

התאמות לחיילים.ות על הקשת הטרנסית

הגישה הנהוגה בצה"ל ביחס להתאמות לחיילים.ות על הקשת הטרנסית היא לפי בקשות וצרכי החייל.ת, כל מקרה נבחן לגופו באופן פרטני.

לאחר שקיבלת הכרה בתור טרנס* בצה"ל, תוכל.י לקבל את ההתאמות הבאות:

 1.  צה"ל מאפשר לחיילים טרנסים ללבוש מדי בנים, ולחיילות טרנסיות ללבוש מדי בנות. נכון להיום, אין אפשרות לביטוי מגדרי א-בינארי בלבוש, אך ניתן להשתמש כמובן בלשון פנייה מעורבת ולפנות ליוהל"ם להתאמה אישית לפי הצורך.
  חייל טרנס חייב להיות מסופר כמו כל חייל, ויחולו עליו כל כללי המשמעת הנוגעים לגברים (ללא טבעות, לק וכו'). חיילים טרנסים יכולים לקבל פטור מגילוח הזקן.
  חיילת טרנסית תוכל להאריך שיער, ויחולו עליה כל כללי המשמעת הנוגעים לנשים. 
 2. בזמן השירות הצבאי, א.נשים על הקשת הטרנסית ילונו באותם מגורים עם בעלי אותו מגדר כמוהם.ן, אך בחדרים נפרדים. במידה וישנם כמה א.נשים טרנסג'נדרים.ות מאותו מין באותו בסיס, יחלקו חדר (כלומר, טרנסיות יחלקו חדר במגורי הבנות, וטרנסים יחלקו חדר במגורי הבנים).
 3. א.נשים טרנסג'נדרים יקבלו זמן רחצה ייעודי כך שיוכלו להתקלח בנפרד.
 4. במהלך שרותיכם.ן הצבאי אתם.ן זכאים לבקש עזרה במימון טיפולים להתאמה מגדרית.
  הצבא מממן את התהליך ההורמונלי כחלק מסל התרופות שהוא מספק. בד"כ חיילים.ות מופנות.ים לטיפול הורמונלי במכון האנדוקריני בביה"ח איכילוב. לשם התחלת טיפול יש צורך במכתב מפסיכולוג.ית (או עו"ס או פסיכיאטר.ית), ולשם כך ניתן לקבל הפניה למערך בריאות הנפש (קב"ן).
  בנוסף, חייל.ת יכול.ה לפנות לוועדה לאישור ניתוחים להתאמה מגדרית בתל השומר, וצה"ל יערך על מנת לאפשר לו.ה לצאת לפגישות בוועדה. חייל.ת קבע המקבל.ת את אישור הוועדה בתל השומר לניתוח/ים להתאמה מגדרית, ת.יוכל לקבל לכך מימון מהצבא כמו חברי.ות קופות החולים באזרחות. 

 

נהלים נוספים

 1. אורך השירות של חייל.ת על הקשת הטרנסית יקבע לפי המין הרשום במשרד הפנים. ניתן לשנות את אורך השירות או הקבע בהינתן שינוי של סעיף המין במשרד הפנים, או במקרים פרטניים אחרים.
 2. על פי הנחיות שיש בצה"ל חלה חובה על שמירת הפרטיות. מלבד גורמי הפיקוד שצריכים להכיר בתנאי השירות ולדאוג לספק אותם לכם.ן, לא ידווח לגורם אחר ביחידה בה תשרתו או למשפחותכם.ן על כך שהינכם טרנסג'נדרים.ות או חלק מקהילת הלהט"ב.
 3. אפליה והטרדה על רקע נטייה מינית וזהות מגדרית אסורים על פי החוק. אם נתקלתם ביחס מפלה, פוגעני ו/או מטריד תוכלו לדווח למרכז מהו"ת או למרכז הדיווח ע"ש ניר כץ. הטרדה מינית יכולה להופיע במגוון דרכים ואופנים, לרבות ביצוע מעשים מגונים וביזוי והשפלה על רקע מיני או מגדרי. במקרה של פגיעה מינית (לרבות על רקע נטייה מינית או זהות מגדרית), בנוסף לממונת היוהל"ם ביחידה, ניתן לפנות ישירות גם למהו"ת – מרכז ההתמודדות והתמיכה של צה"ל לנפגעות ולנפגעי פגיעה מינית, אלימות במשפחה ובקשר זוגי.
  ניתן ליצור קשר:

  • המרכז ממוקם במרפ"א מרכז (צריפין) ופעיל בימים א'-ה' בין השעות: 08:30-17:30. 
  • המרכז מפעיל קו חם מקצועי הפעיל 24/7 וזמין בטלפון 1111 (שלוחה 5 ואז 2).
 4. כמו כן, בכל עניין ניתן לפנות למערך עו"ס טרנס של מעברים.

 

לקריאה נוספת