הוועדה להתאמה מגדרית

תאריך עדכון:

הוועדה הארצית להתאמה מגדרית הוקמה לשם בחינה ומתן אישורים לביצוע ניתוחים להתאמה מגדרית במרכזים רפואיים ציבוריים בלבד ובמימון קופות החולים או צה"ל כחלק מסל הבריאות, וכן למתן אישור לשינוי סעיף המין במרשם האוכלוסין ובמסמכים מזהים כגון תעודת זהות ודרכון.
הליכים שונים להתאמה מגדרית אשר זמינים דרך רופאי.ות וחברי.ות הוועדה זמינים גם דרך רופאים.ות, קופות החולים ומרכזים רפואיים שונים, חלקם ממומנים באופן ציבורי לאחר אישור הוועדה, חלקם כלולים בביטוחים משלימים וחלקם כלולים בסל הבריאות ואינם תלויים באישור הוועדה.

הוועדה הארצית להתאמה מגדרית פועלת בבית החולים – המרכז הרפואי ע"ש חיים שיבא בתל השומר.
הוועדה פועלת בהוראת משרד הבריאות על פי חוזר מינהל הרפואה מס' 16/2014.

 

תחומי אחריות הועדה

הוועדה בוחנת התאמה לניתוחים להתאמה מגדרית משני היבטים:

 • רפואית – מטרת הוועדה המוצהרת היא לספק ייעוץ רפואי ולוודא שאין סיבה רפואית שאינה מאפשרת את ביצוע הניתוח או הניתוחים המבוקשים.
 • הסכמה מדעת – מטרת הוועדה המוצהרת היא מתן מירב המידע הרלוונטי, במטרה לאפשר הסכמה חופשית להליכים רפואיים.
  במקרים שבהם אין יכולת לתת הסכמה מדעת, המשך התהליך בוועדה יתאפשר ברגע שתשוב יכולת זו.

הוועדה פועלת לספק מידע רפואי ופסיכוסוציאלי בנוגע לתהליכי התאמה מגדרית באופן שמותאם אישית. היא מציעה תמיכה וליווי רגשי במשך הליך הוועדה, ומאפשרת שיחה על מגדר ועל הליכים להתאמה מגדרית עם אנשי מקצוע בעלי ובעלות הכשרה בנושא.

 

עקרונות יסוד וזכויות

הוועדה פועלת על פי עקרונות יסוד הקובעים כי לכל אחד.ת הזכות לקבל החלטות הנוגעות לגוף שלו.ה ולכל הליך רפואי, בהנתן יכולת הסכמה מדעת. התערבויות כירורגיות שאותן מאשרת הוועדה נועדו לסייע לא.נשים לחיות בהלימה עם הזהות המגדרית שלהן.ם.
זאת מתוך התפיסה כי ההליכים להתאמה מגדרית הינם מגוונים, הן מבחינה רפואית והן מבחינה חברתית, ועליהם להיות מותאמים לצרכים ולרצונות של כל אחד.ת.
גיבוש ומימוש זהות מגדרית היא זכות יסוד של כולנו וישנה קשת רחבה של חוויות, זהויות וביטויי מגדר, שיכולות להשתנות עם הזמן.
הזדהות או ביטוי מגדרי אינם תלויים בהורמוני המין, בסימני מין משניים, באיברי רבייה או במיניות.
הוועדה פועלת לאור חוק זכויות החולה ועקרונות היסוד שבבסיסם: זכות כל אחד.ת לקבלת יחס מכבד ושוויוני בהתאם לשם, ללשון הפנייה ולביטוי המגדר המועדפים. גישה לתיק הרפואי ובו תיעוד של התהליך בוועדה, ואפשרות לשאול שאלות ולבקש הבהרות בנוגע להליכים. ניתן להגיע עם מלווה לבדיקות ולמפגשי הייעוץ והטיפול, וניתן להחליט לשנות, להפסיק או להמשיך את התהליך בוועדה בכל שלב.
כל אלו מעוגנים בחוק זכויות החולה ובעקרונות היסוד שעל פיהם פועלת הוועדה.
הוועדה להתאמה מגדרית פועלת בהתאם לסטנדרטים המקצועיים המקובלים בעולם ובראשם ה-Standards of Care (SOC8) המתפרסמים מטעם האגודה העולמית לבריאות א.נשים טרנסג'נדרים (WPATH).

 

נהלי עבודת הוועדה

 • תחילת התהליך נקבע על פי תאריך הפנייה הראשונה למזכירות הוועדה. 
 • ניתן לפנות לוועדה לצורך קבלת אישור לניתוחים להתאמה מגדרית מגיל 18.
 • פרק הזמן ממועד הפנייה ועד לקבלת אישור מהוועדה לאישור ניתוחים לא יעלה על 12 חודשים.
 • קבלת אישור הוועדה לניתוח המבוקש אינה מותנית בביצוע ניתוחים או הליכים רפואיים אחרים. 
 • ניתן לפנות לוועדה לצורך שינוי סעיף המגדר בתעודת הזהות החל מגיל 16 ובאישור כל ההורים. 
 • קבלת אישור הוועדה לשינוי סעיף המין בתעודת הזהות וקבלת האישור לניתוחים השונים אינם תלויים זה בזה.
 • המסלול לקבלת אישור לניתוחים כולל גם את קבלת האישור לשינוי סעיף המין, אלא אם התקבלה בקשה אחרת.
 • נטילת טיפול הורמונלי להתאמה מגדרית (חוסמים ו/או הורמונים) אינה מהווה תנאי לאישור הוועדה. 
 • ניתן להתחיל או להמשיך טיפול הורמונלי להתאמה מגדרית דרך האנדוקרינולוג.ית של הוועדה אך אין צורך באישור הוועדה להתחלת טיפול הורמונלי להתאמה מגדרית דרך רופאים.ות של קופות החולים ובתי החולים.
 • נשאות מחלה מדבקת (כגון HIV או דלקת כבד נגיפית מסוג הפטיטיס B או C) אינה שוללת זכאות לניתוחים.
 • ניתן לקיים חלק מהפגישות עם הפסיכולוג.ית/עובד.ת סוציאלי.ת בהיוועדות מרחוק באמצעות הטכנולוגיה המקוונת של המרכז הרפואי ובהתאם לנהלי השימוש בה. 
 • הפגישות במסגרת הוועדה מתועדות בתיק הרפואי האלקטרוני בהתאם להנחיות המקובלות במערכת הבריאות הציבורית בישראל ובהתאם לכללי הסודיות הרפואית.
  ניתן לצפות במידע המופיע בתיק הרפואי באתר או באפליקציה של בית החולים שיבא.

 

הליכי הוועדה

 1. מסלול לקבלת אישור לניתוחים להתאמה מגדרית (במימון קופ"ח/צה"ל)

ניתן לפנות למסלול זה החל מגיל 18. משך התהליך כשנה:

 • פגישה עם פסיכיאטר.ית מטעם הוועדה, פגישה עם אנדוקרינולוג.ית מטעם הוועדה (או מסירת סיכום רפואי מחצי השנה האחרונה ממרפאה אנדוקרינית אחרת) ופגישות עם רופאים.ות מומחים.ות מטעם הוועדה.
 • כ-3 פגישות עם פסיכולוג.ית/עובד.ת סוציאלי.ת מטעם הוועדה (יש אפשרות להרחיב את הליווי).
 • בסיום כל המפגשים הוועדה מקבלת החלטה בנוגע לקבלת האישור לניתוחים ללא צורך בנוכחות אישית. כאשר מתקבל אישור רשמי לניתוחים להתאמה מגדרית מטעם הוועדה הוא נשלח במייל בחתימת יו"ר הוועדה.
 • עוד לפני סיום המסלול לאישור לניתוחים, מתקבל מסמך שבאמצעותו ניתן לשנות את רישום סעיף המין במרשם האוכלוסין ובתעודות הזהות. קבלת המסמך תלויה בסיום הפגישות עם חברי הוועדה המופיעים בסעיף 2.

 

 1. מסלול לקבלת אישור לשינוי רישום סעיף המין במרשם האוכלוסין בתעודת הזהות ובדרכון.
  מיועד למי שלא עברו או לא יעברו ניתוחים להתאמה מגדרית.
  ניתן לפנות למסלול זה החל מגיל 16 ובאישור הורים. משך התהליך כמה חודשים.
 • פגישה עם פסיכולוג.ית/עובד.ת סוציאלי.ת, פגישה עם פסיכיאטר.ית ופגישה עם אנדוקרינולוגי.ת מטעם הוועדה (או מסירת סיכום רפואי מחצי השנה האחרונה ממרפאה אנדוקרינית אחרת).
 • קבלת מסמך שבאמצעותו ניתן לשנות את רישום סעיף המין במרשם האוכלוסין בתעודת הזהות ובדרכון. ביצוע השינוי והנפקת תעודות חדשות נעשים בסניפי רשות האוכלוסין.

 

 1. מסלול לקבלת אישור לשינוי רישום סעיף המין במרשם האוכלוסין בתעודת הזהות ובדרכון.
  למי שעברו ניתוח להתאמה מגדרית באופן פרטי, במערכת הבריאות הציבורית או בחו"ל ללא אישור הוועדה. ניתן לפנות ללא הגבלת גיל. 

ניתן לקבל תעודה ציבורית לשינוי רישום סעיף המין על סמך המסמכים הבאים: 

 • סיכום רפואי בכתב מהרופא.ה המנתח.ת בשפה העברית או האנגלית. אם הסיכום אינו בעברית או באנגלית, יש לצרף תרגום מוסמך לעברית או לאנגלית ותצהיר חתום על נאמנות התרגום למקור.
 • אישור חתום מרופא.ת המשפחה על הליך ניתוחי להתאמה מגדרית. 
 • הצהרה עצמית חתומה המעידה על ביצוע הליך ניתוחי להתאמה מגדרית.

 

תחילת התהליך בוועדה

כדי להתחיל את התהליך יש לפנות למרכזת הוועדה באמצעות טלפון או אימייל, ממנה ניתן לקבל הסבר כללי על התהליך בוועדה ועל ההתנהלות מול קופות החולים ובית החולים בפן האדמיניסטרטיבי.

יש לציין בפנייה את המסלול הרצוי בוועדה ולצרף שם מלא, לשון פניה, מספר טלפון, מספר ת.ז. כתובת מייל ומגורים ולשלוח צילום של תעודת הזהות.

כדאי להעביר מראש למרכזת הוועדה סיכום רפואי מרופא.ה אנדוקרינולוג.ית, אם קיים כזה מחצי השנה האחרונה.

לאחר הפנייה הראשונה, נקבעת פגישת היכרות עם עובד.ת סוציאלי.ת/פסיכולוג.ית מטעם הוועדה, ויישלח מכתב המיועד לקופ"ח/צבא המאשר את תחילת התהליך בוועדה ומפרט את האישורים הדרושים.

לאחר פגישת ההיכרות יקבעו פגישות המשך עם העובד.ת הסוציאלי.ת/פסיכולוג.ית, וכן פגישות נוספות עם רופאים.ות מומחים.ות ובהתאם להליכים הרפואיים המבוקשים.

 

ניתן לבחור להאריך או להפסיק את התהליך במסגרת הוועדה בכל שלב ומכל סיבה, לתקופה מוגדרת או לתמיד. כמו כן, ניתן להמשיך את התהליך לאחר הפסקה קצרה או ארוכה על ידי פניה לוועדה בכל זמן. 

יש לעדכן את מרכזת הוועדה ו/או את הפסיכולוג.ית/עובד.ת סוציאלי.ת המלווה בכל שינוי.

 

כדאי ליצור קשר עם מרכזת הוועדה זיוה מרגלית לנושאים הבאים:

לקביעת תור ראשוני, לשאלות נוספות, קבלת מענה בנושא תיאום תורים, התחייבויות כספיות עבור הפגישות במסגרת הוועדה, הנפקת אישורי הוועדה ותקשורת עם הוועדה לאורך התהליך.

Ziva.margalit@sheba.health.gov.il

טלפון – 03-5302677

 

האישורים שניתן לקבל מהוועדה

 • "מכתב לקופת חולים" – נשלח במייל בתחילת התהליך. הוא אישור על תחילת התהליך בוועדה להתאמה מגדרית הכולל פירוט של הפגישות עם אנשי המקצוע שיידרשו במסגרת התהליך. ניתן להציגו בקופת החולים או בצבא על מנת לקבל התחייבויות כספיות (טפסי 17/אסמכתאות תקציביות).
 • אישור על זכאות לניתוחים להתאמה מגדרית (אישור זה מתקבל בסוף התהליך).
 • אישור על זכאות לשינוי סעיף המין במרשם האוכלוסין, בתעודת הזהות ובדרכון. (אישור זה מונפק בסיום הליך זה).

 

אילו ניתוחים להתאמה מגדרית נכללים באישור הוועדה וניתן לעבור במימון ציבורי?

 1. ניתוחים גניטליים (באיברי המין) – "ניתוח תחתון"
  • עבור נשים טרנסג'נדריות ורצף ה-MtF – הניתוחים מתבצעים במרכז הרפואי שיבא ולאחרונה גם במרכז הרפואי לגליל בנהריה ובמרכז הרפואי רבין – בילינסון בפתח תקווה.
  • עבור גברים טרנסג'נדרים ורצף ה-FtM – אינם מתבצעים כיום בארץ, ניתן לבצעם בחו"ל במימון הקופה.

ניתוחים המתבצעים במרכז הרפואי שיבא ובבתי חולים ומרכזים רפואיים שונים בארץ:

 1. ניתוחי חזה – "ניתוח עליון": השטחה ועיצוב החזה (מסטקטומיה), הקטנת חזה או הגדלת החזה.
 2. ניתוחים לנישוי הפנים.
 3. ניתוח לנישוי הצוואר – השטחת גרגרת.
 4. הוצאת מערכת הרבייה הפנימית – ניתוח להסרת רחם (עם או בלי שחלות).
 5. ניתוח לנישוי מיתרי הקול – נחוץ לשלב עבודה ייעודית עם קלינאית תקשורת.


פגישות עם רופאים.ות מומחים.ות בוועדה להתאמה מגדרית

 

פגישות עם רופאות ורופאים מומחים כחלק מהוועדה להתאמה מגדרית

הפגישות במסגרת הוועדה יקבעו לפי צרכים אישיים והניתוחים המבוקשים ולפי נהלי משרד הבריאות. המסלול בוועדה מותאם לצרכים האישיים והרפואיים שרצויים לכל פונה ולפי נהלי משרד הבריאות. לכן יהיו מי שיפגשו עם כל רופאי הוועדה ומי שלא. 

לפי נוהל משרד הבריאות, כל מסלול כולל פגישה עם רופאה פסיכיאטר.ית מטעם הוועדה. בדרך כלל תתקיים פגישה אחת שמטרותיה:

 • לוודא שהבקשה מתאימה למסלולי הוועדה להתאמה מגדרית. 
 • לבחון כשירות לתת הסכמה מדעת לניתוחים להתאמה מגדרית תוך הבנת המשמעויות וההשלכות של התהליכים. 

 

אם עולה ספק לגבי יכולת הפונה לתת הסכמה מדעת יתקיים על כך דיון עם הפונה בשקיפות מלאה.

במקרים מסויימים יבקשו חברי הוועדה להביא חוות דעת מקצועית מגורמי טיפול וליווי ממסגרות אשפוזיות ו/או בקהילה. אם יש ברשותך סיכומי טיפול/אשפוז וחוות דעת פסיכולוגיות ופסיכיאטריות, כדאי להביא אותם מראש לפגישות. חוות הדעת צריכה לכלול התייחסות לזהות ולתהליך המגדרי, להיות עדכנית (לא יותר מחצי שנה ממועד הפנייה לוועדה) ומטעם אנשי מקצוע מוסמכים בתחום בריאות הנפש.

הפגישות עם הרופא.ה הפסיכיאטר.ית מתקיימות במרפאה הפסיכיאטרית הכללית, בנפרד מהפגישות עם הרופאים.ות האחרים.ות. 

הפגישות הבאות יהיו עם רופאים.ות מנתחים.ות בתחום המומחיות הרלוונטי לניתוח/ים המבוקשים. כל הרופאות.ים משוייכים.ות גם למרפאה להתאמה מגדרית במרכז הרפואי שיבא תל השומר. חלקם.ן חברי.ות הוועדה וחלקן.ם לא. במקרים שבהם מדובר ברופא.ה שאינו.ה חבר.ת הוועדה, תתקיים פגישה נוספת עם מנתח.ת חבר.ת הוועדה. לדוגמא, פונה המבקשת ניתוח לנישוי הפנים, תיפגש עם כירורגית בכירה במחלקת פה ולסת המומחית לניתוחים אלה וכירורג נוסף (עפ"י רוב בתחום הפלסטיקה) שהוא חבר הוועדה.
תחומים שבהם הרופאים.ות המבצעים.ות הליכים להתאמה מגדרית בשיבא הן.ם גם חברי.ות הוועדה להתאמה מגדרית: 

 • פסיכיאטריה (לכל הליכי הוועדה)
 • אנדוקרינולוגיה (לכל הליכי הוועדה)
 • כירורגיה פלסטית (ניתוח להגדלת החזה, ניתוח להשטחת החזה, ניתוחים נוספים)
 • אורוגניקולוגיה (ניתוח גניטלי)
 • אורולוגיה (ניתוח גניטלי לנשים ורצף ה-MtF)
 •  גניקולוגיה (ניתוח להסרת רחם (עם או בלי שחלות) לגברים טרנסג'נדרים וא.נשים על רצף ה-FTM)

 

תחומים שבהם הרופאים.ות המבצעים.ות ניתוחים להתאמה מגדרית בשיבא אינם.ן חברות.י הוועדה להתאמה מגדרית:

 • כירורגיית פה ולסת (נישוי פנים)
 • כירורגיית אף-אוזן-גרון (נישוי צוואר, נישוי קול)

 

מטרות הפגישות עם הרופאות.ים המנתחים.ות ועם הרופא.ה האנדוקריני.ת:

 • קבלת מידע רפואי על הניתוחים להתאמה מגדרית (כל רופא.ה בהתאם לתחום המומחיות שלו.ה).
 • ייעוץ רפואי אישי (כדאי להגיע עם שאלות ועם מידע על רקע רפואי, כולל סיכומים רפואיים רלוונטיים).
 • מטרת כל פגישה עם רופא.ה היא לקבל אישור על כך שאין מניעה רפואית להמשיך את התהליך בוועדה ולבצע את הניתוחים המבוקשים. סך כל האישורים מאפשר את קבלת האישור הסופי של הוועדה.

 

הפגישות עם הרופאים.ות. המנתחים.ות יתקיימו במרפאות החוץ של המרכז הרפואי שיבא, תל השומר, במתכונת מרפאתית, כלומר ביום מרוכז אחד (ככל שיתאפשר). ימי המפגשים נערכים בימי רביעי אחת לשבועיים בשעות הבוקר (יש לקחת בחשבון שתיתכן המתנה ליום המרוכז של הפגישות).

זימונים לפגישות אלה יופיעו באתר ובאפליקציית שיבא (שמומלץ להוריד מבעוד מועד), ובאמצעותם ניתן לקבל את ההתחייבויות הכספיות הנדרשות מקופת החולים/מהצבא. 

יש לעקוב אחר הזימונים באופן עצמאי. עדכון על בעיה או כל שינוי יש לעשות מול העו"ס/הפסיכולוג.ית המלווה בתהליך בוועדה ומרכזת הוועדה. 

 

ליווי פסיכולוג.ית/עובד.ת סוציאלי.ת מטעם הוועדה

 • הליווי כולל כשלוש פגישות, אשר מתקיימות אחת לכמה חודשים עד לקבלת התשובה מהוועדה. ניתן לקיים חלק מהפגישות בווידאו (באמצעות הטכנולוגיה המקוונת של המרכז הרפואי שיבא). 
 • הפגישה הראשונה נועדה להיכרות עם הפסיכולוג.ית/עו"ס בדגש על תהליך ההתאמה המגדרית, קבלת מידע על תהליך הוועדה, והערכה של הפסיכולוג.ית/עו"ס לגבי היכולת לתת הסכמה מדעת.
 • הפגישה השנייה נועדה להעמקת ההיכרות, בדיקת התקדמות התהליך בוועדה, שיחה על הצרכים שעולים ואם עלו שינויים שמצריכים בחינה או התייחסות.
 • הפגישה השלישית נועדה לסיכום התהליך והכנה רגשית לקראת הניתוח/ים. הפגישה מתקיימת בדרך כלל לאחר השלמת כל שאר הפגישות עם חברי הוועדה הרלוונטיים.
 • בהתאם לצורך ולרצון יש אפשרות להרחיב את הליווי לעוד כשלושה מפגשים. 

 

מטרת הליווי היא לספק תמיכה וסיוע בתהליך, ליצור מרחב בטוח לשאול שאלות על תהליכי מעבר והתאמה מגדרית ולקבל מידע פסיכו-סוציאלי רלוונטי. כדאי להיות בקשר עם העובד.ת הסוציאלי.ת/הפסיכולוגי.ת באמצעות האי-מייל ו/או בטלפון. תקשורת רציפה יכולה לסייע לקדם את התהליך ולוודא שהצרכים נענים בצורה הטובה ביותר. 

 

תיאום ומעקב אחר פגישות שנקבעות במסגרת הליך הוועדה

 

פגישות עם חברי.ות הוועדה

עובד.ת סוציאלי.ת/פסיכולוג.ית הוועדה – מרכזת הוועדה מתאמת את הפגישה הראשונה עם העו"ס/הפסיכולוג.ית. הזימון מתקבל במייל, ובו כל הפרטים החשובים, וכן מכתב לקופות החולים המעיד על תחילת התהליך בוועדה להתאמה מגדרית. הפגישות הבאות עם העובד.ת הסוציאלי.ת/פסיכולוג.ית נקבעות באופן אישי במהלך הפגישות ולכן לא יופיעו במערכת. יש לרשום אותן ביומן באופן עצמאי. 

 

רופאי הוועדה – לאחר הפגישה הראשונה עם העובד.ת הסוציאלי.ת/פסיכולוג.ית, הפגישות עם שאר רופאי.ות הוועדה יתואמו על ידי מרכזת הוועדה. מוקד sheba connect שולח סמס אוטומטי עם קביעת התורים, ובו קישור עם הזימונים לרופאים.ות. בעזרת הזימונים ניתן לקבל את ההתחייבויות הכספיות המתאימות. 

 

נציגת הציבור הטרנסג'נדרי בוועדה – ניתן לקבוע פגישת ייעוץ לגבי הליך הוועדה או בנושא ניתוח תחתון לנשים ורצף הMtF במרכז הטרנסי (אנילביץ' 62 תל אביב יפו). אפשר להירשם בקישור: 

https://calmark.co.il/p/dwvwi

או לחלופין לקבוע פגישה עם נינה במסגרת ימי המרפאה המתקיימים אחת לשבועיים בשיבא בעזרת העו"ס/הפסיכולוג.ית המלווה. 

 

פגישות עם רופאות.ים נוספות.ים שמבצעים ניתוחים להתאמה מגדרית לצורך ייעוץ

 • תיאום מול ד"ר רן יהלום ממחלקת פה ולסת (ניתוחים לנישוי הפנים) מתבצע על ידי מרכזת הוועדה (סמס משיבא נשלח אוטומטית ברגע שנקבע התור). 
 • תיאום מול ד"ר עדי פרימוב ממחלקת אף אוזן גרון (ניתוחים לנישוי הצוואר ומיתרי הקול) מתבצע באופן עצמאי (סמס משיבא נשלח אוטומטית ברגע שנקבע התור) במספר 03-5303988. 

 

פגישות מקוונות/מרחוק 

חלק מהפגישות עם הפסיכולוג.ית/עובד.ת סוציאלי.ת ניתן לקיים מרחוק בווידאו באמצעות מערכת הדאטוס של בית החולים. לקראת הפגישה יישלח קישור למייל/טלפון, אין צורך להוריד תוכנה/אפליקצייה לשם כך. 

הפגישות עם הרופאות.ים מתקיימות פנים אל פנים בלבד.

 

מעקב אחר תורים

מידע בנוגע לתורים עתידיים, דחייה או ביטול תורים נעשים דרך מוקד זימון תורים הכללי – 03-5305000 

מעקב אחר התורים שנקבעו ליום המרפאה ובירורים על דחייה או הקדמה של תור ניתן לבצע מול מזכירות של מרפאות חוץ בטלפון 03-5303104 שלוחה 8.

 

מיקום הפגישות במסגרת הוועדה להתאמה מגדרית

הוועדה אינה נמצאת במקום אחד והפגישות עם חברי.ות הוועדה מתקיימות בבניינים ובמחלקות שונות. כדי להגיע למקום הנכון בזמן הנכון כדאי לקרוא בעיון את המיילים ואת ההודעות שמתקבלות ממרכזת הוועדה ומהמרכז הרפואי שיבא (בסמסים, באפליקציה ובאתר שיבא). 

 

הפגישות עם העובדת הסוציאלית או הפסיכולוגיות של הוועדה יתקיימו באחד מהמקומות הבאים (שימו לב לפרטים שבזימון, עלולים להיות שינויים): 

 • בניין אשפוז, מחלקת פלסטיקה (מעליות מזרח, קומה שנייה).
 • בניין אשפוז, מרפאות חוץ (מסדרון שליד עמדת המודיעין, מסדרון 3, מספר החדר יופיע בזימון/ניתן לשאול בעמדת הקבלה שלפני הפניה למסדרון או מסדרון 4 בחדר 180).
 • בניין פסיכיאטריה (עובדת סוציאלית – חדר 615; פסיכיאטר/פסיכולוגית – חדר 626).

 

פגישות עם הפסיכיאטר של הועדה: 

 • בניין פסיכיאטריה (חדר 626).

 

פגישות עם הרופאה האנדוקרינולוגית של הוועדה, ד"ר ליאנה טריפטו יתקיימו בבניין האשפוז באחד משני המקומות הבאים: 

 • המכון לאנדורקרינולוגיה ולסכרת (כניסה ראשית, אגף מרפאות חוץ עד הסוף, קומה 2).
 • מרפאות חוץ (כניסה ראשית, פנייה שמאלה לאחר עמדת המודיעין לאגף מרפאות חוץ, מסדרון 3, מספר החדר יופיע בזימון/ניתן לשאול בעמדת הקבלה שלפני הפניה למסדרון).

 

פגישות עם הרופאות.ים המנתחים.ות של הוועדה (ד"ר אלון לירן, ד"ר רויטל ארבל, ד"ר נעם כתרי) יתקיימו על פי רוב במתכונת מרפאתית אחת לשבועיים בימי רביעי (יום מרוכז שבו נפגשות.ים עם כמה רופאות.ים):

 • מרפאות חוץ (כניסה ראשית, פנייה שמאלה לאחר עמדת המודיעין לאגף מרפאות חוץ, מסדרון 3, מספר החדר יופיע בזימון/ניתן לשאול בעמדת הקבלה שלפני הפניה למסדרון).

 

פגישה עם רופאה מנתחת נוספת מטעם הוועדה (ד"ר יעל הראל):

 • תיקבע לאחר קבלת אישור הוועדה לניתוחים להתאמה מגדרית. 

 

פגישות עם רופאים מנתחים שאינם חברי הועדה לייעוץ לקראת ניתוחים:

 • ד"ר עדי פרימוב – בניין מחלקת אף-אוזן-גרון וניתוחי ראש צוואר במרכז הרפואי שיבא תל השומר. 
 • ד"ר רן יהלום – מרפאות חוץ (כניסה ראשית, פנייה שמאלה לאחר עמדת המודיעין לאגף מרפאות חוץ, מסדרון 3, מספר החדר יופיע בזימון/ניתן לשאול בעמדת הקבלה שלפני הפניה למסדרון).

 

בירוקרטיה והתחייבויות

 

מה צריך ורצוי להביא לפגישות 

 • לתור אצל הרופאה האנדוקרינית של הוועדה יש להביא סיכום אנדוקריני מחצי השנה האחרונה + התחייבות כספית מקופת החולים/מהצבא.
  רצוי להביא את הסיכום כבר בפגישה הראשונה. אך ניתן להביא את הסיכום בכל שלב בתהליך.
  במידה ואין סיכום אנדוקריני קודם – תתקיים פגישה רגילה עם הרופאה האנדוקרינית של הוועדה.
  במידה ויש סיכום אנדוקריני קודם – מומלץ להעביר למרכזת הוועדה או לפסיכולוג.ית/עובד.ת סוציאלי.ת שמלווה אותך, במייל או בעותק קשיח. אין צורך להגיע לפגישה אם הועברו הסיכום וההתחייבות, על סמך הסיכום הרפואי הרופאה האנדוקרינית תוכל לאשר את המשך ההליך בוועדה.
 • לתור אצל העובד.ת הסוציאלי.ת/ פסיכולוג.ית שמלווה את התהליך חשוב להביא חוות דעת מגורם טיפולי מלווה (טיפול רגשי, סוציאלי, פסיכיאטרי) מחצי השנה האחרונה.

חוות דעת כזו יכולה לסייע בתהליך לקראת קבלת אישור הוועדה, לכן אם יש חוות דעת כדאי להביא אותה כבר בפגישה הראשונה במסגרת הוועדה.

אם אין חוות דעת, ייתכן שיהיה צורך בכמה מפגשים במסגרת הוועדה.

 

 • לכל פגישה עם צוות הוועדה ועם רופאות.ים במרכז הרפואי שיבא, יש להביא התחייבות כספית מקופת החולים (טופס 17) או מהצבא (אסמכתא תקציבית).
  לפגישות עם רופאי.ות המרפאה האנדוקרינית ורופאים.ות מנתחים.ות יש להביא טופס 17/אסמכתא תקציבית עבור כל זימון/מפגש.
  לפגישות עם הפסיכיאטר.ית, הפסיכולוג.ית או העובד.ת הסוציאלי.ת יש להביא מנוי מתאים (לצורך פגישות עם אנשי מקצוע מתחום בריאות הנפש – כל התחייבות כוללת כמה פגישות – ראו פירוט בהמשך). אין אפשרות לקיים פגישה ללא טופס 17.
  אם אין ברשותך התחייבות כספית, יש אפשרות לשלם במרפאה.
  למשרתים.ות בצבא אין אפשרות להשאיר פקדון/תשלום בגין פגישות.
  יש להעביר את ההתחייבות לגורם שעמו מתקיימת הפגישה (רופא.ה, פסיכולוג.ית/עו"ס המלווה) או למרכזת הוועדה, במייל או בעותק קשיח ולהביא את ההתחייבות הרלוונטית לכל פגישה.
 • יש להביא מסמכים רפואיים הכוללים מידע רפואי ואבחוני רלוונטי לצורך קבלת ייעוץ רפואי המבוסס על היכרות עם ההיסטוריה הרפואית ולקראת מתן אישור הוועדה.
  את המסמכים יש להעביר לרופאי.ות הוועדה או לעובד.ת הסוציאלי.ת/ פסיכולוג.ית המלווה או למרכזת הוועדה, במייל או בעותק קשיח. במעמד הפגישה או לקראתה.

 

הסבר על סוגי ההתחייבויות הכספיות והנפקתן

בעקבות הפנייה לוועדה באמצעות המייל, תקבלו מייל חוזר ממרכזת הוועדה ובו זימון לפגישה עם פסיכולוגית/עובדת סוציאלית של הועדה ובקשה להתחייבות כספית לפגישה זו ואחרות.

התחייבות כספית מקופת החולים נקראת טופס 17, התחייבות כספית מהצבא נקראת אסמכתא תקציבית. 

בשבועות שלאחר הפגישה הראשונה תקבלו סמס משיבא ובו קישור לאתר SHEBA. שם מופיעים הזימונים לאנשי.ות המקצוע במסגרת הליכי הוועדה (למעקב וניהול נוח של התורים שנקבעו והתיק האישי במערכת, ניתן להוריד את אפליקציית SHEBA CONNECT). 

את הזימונים המופיעים שם, יחד עם מכתב הבקשה להתחייבות יש להעביר לקופת החולים או לצבא לצורך קבלת ההתחייבות הכספית ולהקפיד להביא את ההתחייבות המתאימה לכל פגישה.

שימו לב

 • יש להביא התחייבות כספית לכל פגישה עם כל אחד.ת מרופאות.י הוועדה (אנדוקרינולוגית ומנתחות.ים). 
 • התחייבויות כספיות עבור פגישות עם עובד.ת סוציאלי.ת/פסיכיאטר.ית/פסיכולוג.ית הוועדה כוללות כמה מפגשים שדורשים שלושה סוגי התחייבות הנקראים מנוי: 
 1. תחילה יש צורך בטופס 17 הנקרא מנוי אבחוני, קוד L0771, הכולל שתי פגישות.
 2. לאחר מיצוי מפגשים אלו, יהיה צורך בטופס 17 נוסף, שנקרא מנוי טיפולי קצר, קוד L0773, התקף ל-6 פגישות.
 3. לאחר מיצוי מפגשים אלו על מנת להמשיך יהיה צורך בטופס 17 נוסף, שנקרא מנוי טיפולי ארוך, קוד L0775, הכולל בתוכו 30 פגישות. על פי רוב, לא יהיה צורך במנוי זה והוא משמש להמשך ליווי רק עבור מי שזקוק.ה לכך או רוצה בכך. 

 

נציגות של קופות החולים במרכז הרפואי שיבא תל השומר: ניתן להיעזר באשנבי קופות החולים שבקומת הקרקע בבניין האשפוז לצורך הדפסת טפסי 17 שכבר הונפקו עבורכם על ידי קופת החולים.

סיוע מטעם המרכז הרפואי שיבא בקבלת התחייבויות כספיות מקופות חולים (טפסי 17): סיוע בפנייה לקופות החולים כדי לקבל התחייבויות כספיות (טופסי 17) עבור בדיקות, טיפולים ופרוצדורות רפואיות שונות ועוד. שירות זה מיועד למטופלי שיבא שפנו בבקשה לקבל טופס 17 ונענו בשלילה. הסיוע ניתן ללא תשלום.

03-5307000
zchuyot@sheba.gov.il
סיוע בקבלת טפסי 17 בית חולים שיבא

 

סיום התהליך וקבלת אישור הוועדה לניתוחים 

לאחר שהתקיימו כל המפגשים הרלוונטיים עם חברי.ות הוועדה, הוועדה תקבל החלטה בנוגע לקבלת האישור לניתוח/ים באופן הבא: 

 • אחת לחודש מקבלת הוועדה החלטות לגבי אישור סופי למי שסיימו את הפגישות הנדרשות. מקרים שבהם יש בעיה רפואית או חוסר יכולת לתת הסכמה מדעת, מועלים לדיון. הזמנה לדיון תשלח במייל על ידי מרכזת הועדה. ההשתתפות בדיון אינה חובה.
 • עם קבלת תשובה חיובית, אישור רשמי לניתוחים להתאמה מגדרית מטעם הוועדה, החתום על ידי יו"ר הוועדה, יישלח במייל ע"י מרכזת הוועדה. 
 • במקרה שאחת מחוות הדעת הרפואיות תעכב או תמנע את קבלת האישור, או אם יש חשש שאין יכולת לתת הסכמה מדעת לניתוח/ים בשלב זה, יתקיים דיון בנוכחות חברי הוועדה והפונה ובו יוסבר מהם התנאים לקבלת האישור, וכיצד יש לפעול, לרבות הליך ערעור על החלטת הוועדה. 
 • במידה והוחלט כי טיפול כלשהו נחוץ על מנת לקבוע סופית את הכשירות הרפואית לניתוח מסוים, ניתן לקבל את אישור הוועדה בהתניה לפגישה נוספת עם מומחה רלוונטי מטעם הוועדה לאחר השלמת הטיפול הנדרש. במקרה כזה, יוכל להתקבל אישור הוועדה לניתוחים אחרים ולשינוי המגדר בתעודת הזהות והדרכון, וינתן אישור על תנאי אך ורק על הניתוח שלגביו ישנה שאלה רפואית. 

ערעור על החלטת הועדה

 • ניתן לערער על החלטות הוועדה בכתב ליו"ר הוועדה. כדאי להוסיף מסמכים מגורמים מקצועיים על מנת לתמוך בערעור.
 • לאחר הגשת הערעור הוועדה תקיים דיון נוסף ותקבל החלטה שתתועד בתיק הרפואי ותימסר תוך 60 יום ממועד הגשת ערעור.

 

דגשים חשובים להתארגנות נכונה

 • דרך התקשורת היעילה ביותר עם הוועדה היא באמצעות המייל עם מרכזת הוועדה ועם הפסיכולוג.ית/עובד.ת הסוציאלי.ת שמלווה את הפונה בתהליך. 
 • זימונים לפגישות עם הרופאות.ים יתקבלו בסמס משיבא ויופיעו באתר/אפליקציית שיבא במערכת SHEBA CONNECT. מומלץ מאוד להוריד את אפליקציית שיבא לניהול התורים. 
 • כל המידע על התורים מופיע בזימונים – חשוב לקרוא בעיון ולשמור אותם עד למועד הפגישה. 
 • הפגישות עם העובד.ת הסוציאלי.ת/הפסיכולוג.ית לא יופיעו באפליקציה ותזכורת לגביהם לא תמיד תישלח בסמס משום שמרכזת הוועדה קובעת את הפגישה הראשונה ופגישות המשך מתואמות באופן אישי בפגישות עצמן.
 •  לכל פגישה עם אנשי מקצוע יש להצטייד בטופס התחייבות מתאים (פרטים מלאים ניתנים בתחילת התהליך בוועדה). 
 • יש לעקוב אחר הזימונים, לעדכן אם לא התקבלו ולבקש עזרה במידת הצורך.
 • כדאי לרכז את כל המסמכים הרלוונטיים בצורה מסודרת ולשמור אותם עד לסיום התהליך.
 • השירות ניתן בבית חולים ציבורי, שבו התורים ארוכים. כדאי להערך להמתנה ממושכת.
 • לקבלת מענה בנושא תיאום תורים, התחייבויות כספיות עבור הפגישות במסגרת הוועדה והנפקת אישורי הוועדה ניתן לפנות למרכזת הוועדה. 

פרטי קשר: Ziva.margalit@sheba.health.gov.il טלפון – 03-5302677

 • לקבלת מענה בכל נושא במסגרת הליכי הוועדה ניתן ליצור קשר עם הפסיכולוג.ית/עובד.ת סוציאלי.ת שמלווה בתהליך (אליה זומנת לפגישה הראשונה). תפקידה.ו לרכז את התהליך שלך בוועדה מתחילתו ולעד לקבלת התשובה הסופית. 
 • לסיוע במהלך ימי המרפאה (המתקיימים אחת לשבועיים בימי רביעי לצורך פגישות עם רופאי ורופאות הוועדה) ניתן לפנות למרכזי תחום רפואת להט"ב בשיבא, האחים ניסים עובדיה צאיג וסאלם אבו זאלף בכתובת האי-מייל: lgbtqservice@sheba.health.gov.il
 • במידת הצורך אפשר לפנות למייל הרשמי של הועדה: Gender.ReassignmentComitee@sheba.health.gov.il
 • לקביעת פגישת ייעוץ בנוגע לניתוחים לנישוי הצוואר (שיוף גרגרת) ולנישוי הקול ניתן ליצור קשר עם מזכירתה של ד"ר עדי פרימוב ממחלקת אף-אוזן-גרון (אא"ג) ישירות, בטלפון 03-5303988.
  מספר הטלפון של מחלקת אף-אוזן-גרון: 03-5302440.

 

המשך הקשר עם הוועדה לאחר קבלת האישור הוועדה

 

פנייה לצורך בקשה נוספת

לאחר סיום כל הליך בוועדה, ניתן לפנות אליה שוב בכל עת. השלמת הליכים נוספים לצורך קבלת האישור המבוקש יכולה להתקיים מבלי להתחיל את התהליך מהתחלה. 

 

פנייה להמשך ליווי לאחר קבלת אישור מהוועדה 

יש המעוניינים.ות בהמשך הליווי הרגשי גם לאחר קבלת אישור מהוועדה, בזמן ההמתנה לניתוח/ים, בזמן ההתאוששות ולאורך תהליך השיקום (שיכול לקחת שבועות, חודשים ואף יותר). 

 במסגרת המענה הרגשי שמעניקה הוועדה יש אפשרות לעוד כשלוש פגישות עם פסיכולוג.ית/עובד.ת סוציאלי.ת מטעם הוועדה לאחר קבלת אישור הוועדה (על פי רוב, עם המלווה עד לקבלת האישור), לצורך המשך הכנה לקראת הניתוח, תמיכה, התייעצות ועוד. גם לאחר ניתוח יש אפשרות לקבל ליווי מצומצם במהלך תקופת האשפוז והשיקום, שכולל שיחות מעקב ועזרה בחיבור למשאבים פסיכוסוציאליים וקהילתיים מתאימים בהתאם לפניות הצוות.

ישנה חשיבות לתמיכה רחבה ככל הניתן בתקופה מורכבת זו. אם יש צורך בליווי צמוד ואינטנסיבי יותר, מומלץ לפנות לגורמי ליווי, ייעוץ וטיפול בקהילה לרבות ארגוני הקהילה הטרנסג'נדרית.

 

המרפאה להתאמה מגדרית במרכז הרפואי שיבא

במקביל לוועדה להתאמה מגדרית, שפועלת בהוראת משרד הבריאות, ישנה במרכז הרפואי שיבא תל השומר מרפאה להתאמה מגדרית הפתוחה לקהל הרחב. שירותי המרפאה ניתנים במסגרת מרפאות חוץ והם אינם תלויים בהליכי הוועדה להתאמה מגדרית, למעט ניתוחים המחייבים אישור מן הוועדה לצורך תיאומם. 

 

השירותים שניתן לקבל במרפאה המגדרית 

 • טיפול ומעקב הורמונלי כחלק מתהליך להתאמה מגדרית (HRT) – במכון האנדוקריני (נקרא גם המרפאה האנדוקרינית).
 • ביקורת ומעקב במרפאת הפלסטיקה (דרך מרפאות חוץ) בעקבות ניתוחים להתאמה מגדרית שנעשו במרכז הרפואי שיבא (post-op).
 • ייעוץ וניתוחים במרפאת הפלסטיקה (דרך מרפאות חוץ) בעקבות סיבוכים לאחר ניתוחים להתאמה מגדרית שנעשו בחו"ל ובאופן פרטי. 
 • מעקב במרפאת הפלסטיקה וגניקולוגיה (דרך מרפאות חוץ) לאחר ניתוחים להתאמה מגדרית שנעשו בחו"ל ובאופן פרטי. 
 • כמה פגישות עם פסיכולוג.ית/עובד.ת סוציאלי.ת מטעם המרפאה המגדרית לקראת ניתוחים להתאמה מגדרית או לאחריהם (בזמן המתנה ובמהלך אשפוז טרום ניתוח; בזמן האשפוז לאחר הניתוח ובתקופת הביקורת והמעקב במרפאה). זאת בהתאם לצורך ולמשאבים הזמינים במרפאה.
 • ליווי על ידי רכזי תחום להט"ב בשיבא, האחים המוסמכים סאלם אבו זאלף וניסים עובדיה צאיג. הליווי כולל מתן ייעוץ וסיוע בהתנהלות מול בית החולים בנוגע לתהליך בוועדה להתאמה מגדרית ובמרפאה המגדרית. 

 

שירותים נוספים שניתן לקבל במרכז הרפואי שיבא תל השומר

 • שימור פריון עבור א.נשים על הקשת הטרנסית שמעוניינות.ים לשמר את הפוריות.
 • שסק – המרכז לבריאות מינית בהנהלת ד"ר נעם כתרי. במסגרתו פועלת מרפאה לטיפול מיני וזוגי בהנהלת ד"ר אריאל כהן-ארקין. 
 • מרפאת HIV איידס PEP ,PREP ומחלות המועברות במגע מיני בהנהלת ד"ר איציק לוי. 
 • ליווי על ידי רכזי תחום להט"ב בשיבא, האחים המוסמכים סאלם אבו זאלף וניסים עובדיה צאיג, האמונים על שיפור חווייתם של מטופלים להט"בים והמספקים סיוע בהתנהלות מול בית החולים בעת ביקורים במסגרת מרפאות חוץ ובעת אשפוז במחלקות השונות. 

 

לשאלות נוספות, לפניה לוועדה ולבירורים פרטניים אפשר לפנות –

 • למרכזת הוועדה בכתובת האימייל Ziva.margalit@sheba.health.gov.il.
 • לעו"ס/פסיכולוג.ית שאיתה.ו נקבעה הפגישה הראשונה בוועדה (הכתובת בזימון שנשלח במייל).
 • לכתובת האי-מייל של הוועדה להתאמה מגדרית: 

Gender.ReassignmentComitee@sheba.health.gov.il

 

חברי.ות הוועדה

 • יו"ר והפסיכיאטר של הוועדה – ד"ר רז גרוס
 • מרכזת הוועדה – זיוה מרגלית
 • נציגת הציבור הטרנסג'נדרי בוועדה – נינה הלוי
 • אנדוקרינולוגית – ד"ר ליאנה שקולניק-טריפטו 
 • פלסטיקאי מנתח (ניתוח "עליון", ניתוח "תחתון" לנשים ועוד) – ד"ר אלון לירן
 • אורוגניקולוגית מנתחת (ניתוח "תחתון" לנשים, טיפול ומעקב לאחר הניתוח) – ד"ר רויטל ארבל
 • אורולוג מנתח – ד"ר נעם כתרי
 • גניקולוגית מנתחת (ניתוח להסרת רחם ושחלות) – ד"ר יעל הראל
 • פסיכולוגית – ענת קוזיול-בודיק
 • עובדת סוציאלית – מאיה פיס
 • פסיכולוגית – אירה קונטורובסקי

 

נהלים וחוזרים ממשלתיים על פי הן פועלים הליכים שונים הקשורים לוועדה