אשפוז וזכויות מאושפזים

תאריך עדכון:

בהתאם לנוהל האגף לבריאות הנפש במשרד הבריאות, זכויות מטופל.ת על הקשת הטרנסית הן:

פנייה, רישום וסודיות רפואית

 •  יש לאפשר למטופל.ת להשתמש בלשון הפנייה התואמת את זהותו.ה המגדרית וכן לפנות למטופל.ת בשם ובלשון הפנייה התואמת את בקשתו.ה ללא קשר לרשום במסמכי הזיהוי או ברשום במערכות המחלקה. חשוב לציין כי פרטים אלה חייבים להתקיים גם ברישומים הגלויים לכלל המטופלים.ות כגון נוכחות בחדרים, תורנויות וכד'.
 • לצד רישום הפרטים כפי שהם מופיעים במרשם האוכלוסין תחת סעיף ה"מין", יש לרשום במסמכים הרפואיים (תיק רפואי, סיכום רפואי ומכתבים) את שמו.ה ומגדרו.ה את המטופל.ת בכפוף להסכמת המטופל.ת.
 • המידע הרפואי בבריאות הנפש נחשב כ"חסוי ביותר". בשל כך, המטפלות אינן זכאיות לחשוף מידע אודות זהותו.ה המגדרית של המטופל.ת או טיפולים שהוא\היא עוברים.ות ללא הסכמת המטופל.ת. במקרים חריגים בהן נדרשת העברת מידע פרטי או רפואי ללא הסכמת המטופל.ת, הדבר חייב לעבור ועדת אתיקה או אישור של "מנהל על" מקצועי של המסגרת.

 

לינה ומגורים במהלך האשפוז

 • יש לאפשר לא.נשים על הקשת הטרנסית לבחור בחירת ספק שירות גם מחוץ לאזור הבחירה המבוסס על מקום מגורים, וזאת בכפוף לבסיס שיקול דעת קליני ומערכתי מנומק של הצוות המטפל ובתיאום עם קופות החולים ובכלל זה זמינות השירות.
 • יש לאפשר שימוש במתקנים (חדרי מגורים, מקלחות ושירותים) ממוגדרים בהתאם למגדר המטופל.ת או לחלופין לוודא קיום מתקנים שאינם ממוגדרים ומיועדים לשימוש לבני כל המינים. בכל מקרה יש לציין את קיומם של מתקנים לא ממוגדרים על ידי שילוט ברור.
 • במידת האפשר, יש לאפשר למטופל.ת לשהות בחדר לבד במסגרת מעורבת או ממוגדרת התואמת את רצונו.ה, הכולל חדר רחצה.

 

הכשרת צוותים

 • מומלץ כי בכל בית חולים פסיכיאטרי ומחלקת אשפוז פסיכיאטרית בבית חולים כללי יהיה לפחות עובד אחד שעבר הכשרה / הדרכה / מפגש להכרת א.נשים על הקשת הטרנסית והסוגיות הרלוונטיות לטיפול, כדוגמת השפעה אפשרית של טיפולים הורמונליים להתאמה מגדרית על המצב הנפשי.
 • על כל בית חולים לדאוג להתאמה אשפוזית הולמת לא.נשים על הקשת הטרנסית באופן התואם את הגדרתם את עצמם, ובכלל זה גם הכשרת הצוותים.
 • מערך ההכשרות הטרנסי של הארגונים פרויקט גילה ומעברים לקשת הטרנסית – ניתן להזמין הכשרה מותאמת לא.נשי טיפול ותמיכה במפגש פרונטלי או מקוון, בנושא עבודה מיטיבה עם הקהילה הטרנסית.
  לפרטים נוספים: https://www.gilaproject.org/lectures-lp

 

אשפוז קטינים

 • ככלל, כל הנכתב לעיל מתייחס גם לזכויותיהם.ן של קטינים.ות על הקשת הטרנסית.
 • יש לקבוע בתחילת הטיפול חוזה טיפולי מול ההורים שמעגן את זכותו של הקטין.ה לפרטיותו.ה מול הוריו.ה, והגדרת המידע שיימסר או לא יימסר להם. במידה והמטפל סבור שאין למסור מידע מסויים להורים, עליו לקבל את אישור ועדת האתיקה או צו בית משפט שיאשר זאת.
 • במקביל לטיפול בילד.ה / מתבגר.ת, חשוב לספק הסבר, הנחיה ותמיכה להורים ולמשפחות, ובמידת הצורך, בכפוף להסכמת הקטין.ה / אפוטרופסו.ה, גם במערכות חינוך וחברה של הילד.ה, על מנת ליצור סביבה תומכת, מאששת מגדר ומיטיבה בסביבה הטבעית. 

 

לקריאה נוספת