מסגרות חברתיות ותמיכה

ישנן קבוצות חברתיות וטיפוליות רבות המיועדות לקשת הטרנסית ברחבי הארץ, בנוסף לאירועים חד פעמיים שונים לאורך השנה. ערך זה יסקור את הקבוצות והמסגרות הקיימות.

קבוצות וירטואליות משמשות א.נשים מהקשת הטרנסית ליצירת קהילה, מקור ידע ותמיכה חברתית.

קיימות מספר קבוצות וירטואליות חברתיות או מקצועיות בפייסבוק, בווצאפ ועוד ושניתן להצטרף אליהן.

הרשימה המובאת כאן היא רשימה חלקית ומתעדכנת.

בערך זה יפורטו המענים הייעודיים לדיור לטווח ארוך לקהילה הגאה ולא.נשים על הקשת הטרנסית בפרט.

בערך זה נסקור את המענים הקיימים למשפחות של א.נשים על הקשת הטרנסית ואת החשיבות בתמיכה המשפחתית.

ערך זה יסקור את האירועים השנתיים המצוינים בקהילות הטרנסיות בארץ וברחבי העולם.