download-gigapixel-art-scale-4_00x

המרכז הטרנסי הוא המרכז הקהילתי הראשון מסוגו בארץ המוקדש כולו לקהילה שלנו על כל גווניה.
המרכז הטרנסי נותן מענה הוליסטי לקהילה ומהווה בית לפעילות קהילתית, חברתית ותרבותית, לצד מגוון שירותים פרטניים עבור א.נשים על הקשת הטרנסית ובני/בנות משפחתם.
במרכז תמצאו ידע על וחיבור אל כלל השירותים הניתנים לקהילה הטרנסית ברחבי הארץ.

אתר

פייסבוק

אינסטגרם