עמותות וארגונים עבור הקהילה הטרנסית

מעברים לקשת הטרנסית

ארגון מעברים לקשת הטרנסית פועל להעצמת הקשת הטרנסית באמצעות ידע ומשאבים. הארגון מנגיש מידע קריטי לאנשים על הקשת הטרנסית, בני משפחתם ואנשי מקצוע המלווים אותם, ומנגיש ידע אודות הקשת הטרנסית לאנשי טיפול, חינוך, בריאות, וקובעי מדיניות. העמותה פועלת לקידום הקשת הטרנסית באמצעות הבאת קולות מהקהילה למקבלי ההחלטות.

טרנסיות ישראל

עמותת טרנסיות ישראל פועלת לקידום זכויות הקהילה הטרנסית ומתמקדת בנשים טרנסיות כמו גם בסיוע ומיצוי זכויות לנשים טרנסיות אוכלוסיית קצה. הבית הטרנסי הממקום בדרום תל אביב הוקם על ידי עמותת טרנסיות ישראל ומשמש מרחב לנשים טרנסיות.

פרויקט גילה

פרויקט גילה להעצמה טרנסית צמח בשנת 2011 מתוך הקהילה הטרנסית ולמענה. אנחנו קבוצה אקטיביסטית הפועלת לשינוי מציאות החיים של חברות וחברי הקהילה הטרנסית. אנחנו שמות דגש על העצמה אישית, בניית קהילה, תביעת זכויות ודרישת גישה למשאבים והזדמנויות.

המרכז הטרנסי

המרכז הטרנסי הוא המרכז הקהילתי הראשון מסוגו בארץ המוקדש כולו לקהילה שלנו על כל גווניה. המרכז הטרנסי נותן מענה הוליסטי לקהילה ומהווה בית לפעילות קהילתית, חברתית ותרבותית, לצד מגוון שירותים פרטניים עבור א.נשים על הקשת הטרנסית ובני/בנות משפחתם.

ברית הלביאות

ברית הלביאות הוא ארגון של משפחות לילדות, ילדים ונוער טרנסג'נדר ומגוון מגדר. מטרת הארגון – להטמיע תמיכה ואישוש של ילדים טרנסג'נדרים בקרב משפחות, מסגרות מוסדיות, והחברה הישראלית כולה וכך – לדאוג לרווחתם.